اپوزيسيون سوريه مصرانه خواهان اعمال آتش بس با استفاده از نيرو شد

اپوزيسيون سوريه مصرانه خواهان اعمال آتش بس با استفاده از نيرو شد

هادي البحري عضو اپوزيسيون سوريه مصرانه از كشورها خواست

تا براي متوقف کردن تمامي نقض هاي آتش بس مصوبه شوراي امنيت سازمان ملل

و نه فقط براي استفاده از تسليحات شيميايي، اقدام به تهديد و در صورت نياز اقدام به عمليات نظامي کنند.

وی در يك نشست غيررسمي شوراي امنيت سازمان ملل در روز دوشنبه گفت: اين موضوع امكانپذير است، ضروريست و دير شده است.

هادي البحري گفت اگر رژيم سوريه و متحدش روسيه

مانع شوراي امنيت سازمان ملل از دست زدن به اقداماتي تحت فصل هفتم منشور سازمان ملل گردند،

در اينصورت براي اعمال قطعنامه آن بايد خارج از اين شورا اقدام كرد…

نیکی هیلی سفیر آمریکا در سازمان ملل متحد روز گذشته در جلسه شورای امنیت هشدار داد

اگر شورای امنیت سازمان ملل در اقدام علیه سوریه کوتاهی کند واشینگتن آماده است

اگر لازم باشد همانگونه که سال گذشته علیه یک پایگاه هوایی سوریه انجام داد، اقدام کند،…

وی به جلسه شورای امنیت گفت این راهی نیست که ما ترجیح می دهیم

اما مسیری است که ما نشان داده ایم اتخاذ می کنیم و آماده هستیم که مجدد دست به اینکار بزنیم.

نیکی هیلی افزود وقتی که جامعه بین المللی مستمرا از انجام کاری در این رابطه کوتاهی می کند

شرایطی هست که کشورها مجبورند خودشان اقدام کنند…

اپوزيسيون سوريه مصرانه خواهان اعمال آتش بس با استفاده از نيرو شد