فاکس نیوز: مردم ایران که خواستار آزادی هستند بار دیگر به خیابانها می آیند

اندازه متن
Aa Aa

فاکس نیوز: مردم ایران که خواستار آزادی هستند بار دیگر به خیابانها می آیند

 

فاکس نیوز طی گزارشی از چهارشنبه سوری ایران گفت:

با نزدیک شدن سال نو ایرانی

تظاهر کنندگان ضد رژیم در یک نمایش قدرت خواستار آزادی شدند

واحد تحقیقات فاکس نیوز بااستفاده از سرویس پیام رسان

واتس آپ با دو سازمانده تظاهرات در شهرهای ایران مصاحبه کرده است.

یکی از تظاهر کنندگان روز سه شنبه گفت«

ماموجیم، ما قویتر بازمی گردیم و مردم ایران خواستار تغییر رژیم می باشند».

سازماندهندگان تظاهرات می گویند زمان برای رژیم علی خامنه ای ممکن است به سرآمده باشد.

آنها مردم ایران را به تظاهرات در خیابان ها در این هفته تشویق می کردند

افرادی که فاکس نیوز با آنها مصاحبه کرد گفتند آنها مطمئن هستند « تاریخ را جوانان ایرانی می سازند».

کاوه یک تظاهر کننده ایرانی گفت:

سازمانی که در پشت این تظاهراتها قرار دارد

شورای ملی مقاومت ایران است که در سال 1981 تاسیس شده است.

این شورا بزرگترین گروه اپوزیسیون سیاسی در داخل کشور است.

بعد از مجموعه ای از تظاهرات ها که به بیش از 140شهر

در دسامبر 2017 تا ژانویه 2018 گسترش یافت شورای ملی مقاومت ایران و سازمان مجاهدین خلق ایران

بیش از هرزمان دیگری انگیزه سرنگون کردن سران حکومت ایران را دارند

فاکس نیوز: مردم ایران که خواستار آزادی هستند بار دیگر به خیابانها می آیند