تهاجم افراد ناشناس به رییس اداره کار رژیم در گچساران

تهاجم افراد ناشناس

بیژن مهدی پور رییس اداره کار رژیم در گچساران روز سه‌شنبه۲۲اسفند توسط افرادی که صورت خود را پوشانده بودند مورد حمله قرار گرفت. وی هم اکنون زخمی و در بیمارستان  بستری است.

تهاجم افراد ناشناس به رییس اداره کار رژیم در گچساران