سفیر سابق رژیم در فرانسه: مردم از اصولگرا و اصلاح طلب عبور کرده اند

سفیر سابق رژیم در فرانسه

صادق خرازی سفیر پیشین رژیم در فرانسه در اعتراف به فجایع ناشی از حاکمیت آخوندی و اوضاع انفجاری جامعه گفت: مشکلات جدی زندگی مردم را نابود کرده است. مردم از اصولگرا و اصلاح‌طلب عبور کردند.

وی هم چنین گفت: وقتی از سفر اهوز و خوزستان برمی‌گشتم چیزهایی دیدم که در هیچ کجا نظیرش نبود. حلبی‌آبادها را ببینید مردم زیر کوه‌ها و در غارها زندگی می‌کردند. همه روستاها را نابود کردیم! مردم ایذه قیام نکنند؟ چرا نکنند؟ حق با آنهاست در فقر دست و پا می‌زنند. در خوزستان یک روستا من را بردند که نمی‌شد در آن نفس کشید.