قيام ايران-شماره ۱۱۷- چهارشنبه سوری با شعار مرگ بر خامنه اي

قيام ايران-شماره ۱۱۷-چهارشنبه سوري

شعارهاي مرگ بر خامنه اي، مرگ بر ديكتاتور و به آتش كشيدن عكسهاي خميني، خامنه اي و روحاني

به‌رغم تدابير گسترده سركوبگرانه و آماده باش كامل نيروهاي سركوبگر، جوانان بپاخاسته ايران در شهرهاي مختلف كشور جشن چهارشنبه سوري را به صحنه اعتراض و ابراز انزجار عليه فاشيسم ديني حاكم بر ايران تبديل كردند.

بنا به گزارشهاي رسيده از تهران و شهرهاي مختلف كشور مانند كرمانشاه، اهواز، قم، نورآباد لرستان، گلمغان اردبیل، ساوه و…  عكسها و پلاكاردهاي خامنه اي و خميني و روحاني و بسياري از مراكز سركوب توسط جوانان به آتش كشيده شد و شعارهاي مرگ بر خامنه اي و مرگ بر ديكتاتور در بسياري از شهرهاي كشور طنين انداز شد.

دركرمانشاه بر روي بالوني كه جوانان به هوا فرستاده بودند نوشته شده بود مرگ برخامنه اي و سپاه و بسيج و انتظامي. شب گذشته (۲۱ اسفند) نیز در کرمانشاه جوانان دلیر بنر بزرگی از خامنه‌ای جنایتکار را به آتش کشیدند.

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

۲۲ اسفند ۱۳۹۶ (۱۳مارس ۲۰۱۸)

 

قيام ايران-شماره ۱۱۷- چهارشنبه سوری با شعار مرگ بر خامنه اي