چهارشنبه سوری فیلم هایی از جشن ملی در اسلام شهر- زیبا شهر- سرکوب در داراب

چهارشنبه سوری

فیلم هایی از جشن ملی چهارشنبه سوری در اسلام شهر، آتش زدن سطل زباله – زیبا شهر، شاه سلطان ولایت مرگت فرا رسیده – تلاش نیروی سرکوبگر انتظامی برای گسترش سرکوب در داراب