گردهمایی همبستگی با مبارزه زنان ایران

در دانشگاه فولرتون کالیفرنیا

به مناسبت روز جهانی زن جلسه‌يی به‌دعوت انجمن زنان کالیفرنیا براي دموكراسي در ايران در دانشگاه فولرتون در اورنج کانتی کالیفرنیا در همبستگي با مبارزة زنان پيشتاز ايراني عليه رژيم ولايت فقيه برگزار شد.

 

در شروع اين گردهمايي پروانه مختاری مسئول انجمن زنان جنوب كاليفرنيا در سخنان افتتاحية خود، ضمن خیر مقدم به حاضران، تاریخچة مختصری را از فعالیت‌های انجمن زنان بازگو كرد. وي هم‌چنين گفت: زنان و جوانان در قيام (ايران) نقش اساسي ايفا كردند؛ اين قيام به بيش از 142 شهر سراسر ايران گسترش يافت. زنان با اقداماتشان و با شجاعتشان اثبات مي‌كنند كه نيروي تغيير هستند. زنان ايران با هدايت اين اعتراضات و با (شعار) «مرگ بر خامنه‌اي-روحاني»…، پيام سياسي خود را به جهان مي‌رسانند… زنان ايران ايستاده‌اند و تماميت اين رژيم را رد مي‌كنند. مردم ايران خواهان تغيير رژيم هستند. ما به همة آنها درود مي‌فرستيم و تعهد مي‌دهيم كه در هر قدم اين مسيرو از آنان حمايت خواهيم كرد تا رژيم زن‌ستيز حاكم بر تهران، (سرنگون) شود.

 

پس از آن شكوفه شريف كه مديريت جلسه را برعهده داشت در سخنان كوتاهي برنامه اين كنفرانس را اعلام كرد.

 

جودي چو عضو مجلس نمايندگان آمريكا از حزب دموكرات طي پيامي به گردهمايي كاليفرنيا گفت: «من به طور خاص از شجاعت زنان ايراني تحت تاثير قرار گرفته ام آنها تنها نيستند. زنان در همه جا در كنار زنان ايران ايستاده اند كه خواهان رهايي از رژيم مذهبي و بيرحم حاكم هستند».

وي اضافه كرد: «من در كنار همه معترضان ايران ايستاده ام همان زنان و مرداني كه به مابرزه چند دههيي خود براي دموكراسي و آزادي در ايران ادامه ميدهند. در حالي كه جهان اعتراضات فوقالعاده آنان را در ايران دنبال مي كند، براي آخوندها بيش از پيش دشوار خواهد بود كه حاكميت سركوب خود را حفظ ميكند».

 

دونالد واگنر شهردار شهر ايروين كاليفرنيا نيز طي پيامي در حمايت از اين جلسه نوشت: «از طرف شوراي شهر و همه شهر ايروين، موجب افتخار همگي است كه ز كنفرانس انجمن زنان كاليفرنيا براي دموكراسي در ايران استقبال كنيم از آنها به خاطر برگزاري اين كنفراسن قدرداني ميكنم و براي شما بهترين آرزوها را دارم».

 

آن‌گاه لين ديكسترا Lynn Dykstra عكاس و مدافع حقوق بشر در سخنانش به تجربة حضور خود در فعاليت‌هاي ياران مقاومت ايران، از جمله اعتصاب غذاي اشرف‌نشان‌ها در مقابل كاخ سفيد به‌دنبال حملات جنايتكارانة 6 و 7 مرداد به اشرف و پيروزي اين كارزار اشاره كرد، و سپس گفت: مي‌خواهم به همة شما اداي احترام كنم… چون كاري كه هر يك از شما انجام مي‌دهيد، اتحاد و قدرتي را ايجاد مي‌كند… تا ما بتوانيم تغيير را محقق كنيم.

 

ميترا ساماني ، در سخنانش گفت: جنبش مقاومت (ايران) كه با اين رژيم قرون وسطايي مبارزه مي‌كند، نشان داده است كه ملت ما مصمم به تحقق يك زندگي آزاد است و از تلاش خود براي دستيابي به دموكراسي دست بر نخواهد داشت… تغيير در ايران، ديگر فقط يك ضرورت براي مردم ايران نيست، بلكه ضرورتي براي صلح و آرامش در منطقه و تمام جهان است… (تظاهرات اخير)… بنيادهاي تماميت اين نظام مذهبي را هدف قرار داد. زنان از خود شجاعت عظيمي را به نمايش گذاشتند و بي‌باكانه و با دستان خالي، با نيروهاي امنيتي (رژيم) مقابله كردند…

وي سخنانش را با گراميداشت زناني كه در راه آزادي ايران جان باخته‌اند، به پايان رساند.

در قسمت پاياني گردهمایی در دانشگاه فولرتون کالیفرنیا به‌مناسبت روز جهاني زن هلنا رضايي ترانه‌هايي را در همبستگي با مبارزة زنان ايراني عليه رژيم زن‌ستيز آخوندي اجرا كرد.

گردهمایی همبستگی با مبارزه زنان ایران در دانشگاه فولرتون کالیفرنیا