شعار تو دیکتاتور من آرش – آتش جواب آتش در زندان گوهردشت کرج

اندازه متن
Aa Aa

شعار تو دیکتاتور من آرش – آتش جواب آتش در زندان گوهردشت کرج

سه شنبه شب 22 اسفند جمعی از زندانیان بند ۱۰سالن ۳۱ زندان گوهردشت کرج،

جشن ملی چهارشنبه سوری را همزمان و همراه با مردم سراسر کشور در زندان برگزار کردند.

زندانیان در این جشن شعار مرگ بر دیکتاتور و تو دیکتاتور من آرش – آتش جواب آتش سردادند.

شعار تو دیکتاتور من آرش – آتش جواب آتش در زندان گوهردشت کرج