فراخوان ستاد اجتماعی مجاهدین – ۲۲اسفند۱۳۹۶

فراخوان ستاد اجتماعی مجاهدین – ۲۲اسفند۱۳۹۶

انعکاس از برگزاری چهارشنبه سوری در ایران در تلویزیون الاخباریه