خودکشی جوان

به گزارش دریافتی سعید یک جوان19ساله  اردبیلی؛ روز چهارشنبه در شلوغیِ شهر، خود را از بالای ساختمان بلند نیمه‌کاره ای در میدانِ شریعتی اردبیل به پایین پرتاب کرد و جان باخت.

وی قبل از خودکشی کلیپی ضبط کرده وعلت خودکشی خود را که ناشی از فشارهای طاقت فرسا در حکومت آخوندی است توضیح داده است:

صدای سعید

امروز آخرین روز زندگی ام است ، می خوام از این دنیا بروم، دیگه نمی کشم، این فیلم را هم بخاطر این می گذارم که آنهایی که منو می شناسند اگر بدی دیدند حلالم کنند، مادر منو حلال کن، پدر منو حلال کن  نتوانستم پسری باشم که  هر جا می روی  اسم سعید برده شود و سرت بلند باشد، منو ببخش ، مادر منو ببخش، دوستانم سر سلامت باشند ، سلامت باشید سعیدتان رفت

خودکشی جوان 19ساله در اردبیل براثر فشارهای حکومت آخوندی