اجرای حکم جنایتکارانه اعدام در ملا عام دو زندانی در گچساران

اجرای حکم جنایتکارانه

رژیم ضدبشری آخوندی بامداد امروز پنجشنبه 24اسفند 96 دو زندانی در ملاعام در گچساران به دار آویخت

قضاییه خامنه ای اتهام این دو زندانی را سرقت اعلام کرده است.

این در حالی است که دزدیها و اختلاسهای میلیاردی بالاترین سران و مقامهای رژیم آخوندی امری رایج است

اجرای حکم جنایتکارانه اعدام در ملا عام دو زندانی در گچساران