بالا گرفتن مخالفت با خامنه‌ای و ولایت فقیه در حوزه‌ها

بالا گرفتن مخالفت با خامنه‌ای و ولایت فقیه در حوزه‌ها

گفتگو با خسرو شکرالهی – ۲۵اسفند۱۳۹۶

این گزارش رو دیدیم و دیدیم که آخوندهای حکومتی و مقامهای رژیم چطور اعتراف می‌کنند

که مخالفت در حوزه‌ها و میان روحانیون با رژیم و با شخص ولی فقیه خامنه‌ای بالا گرفته

و چطور به نظر می‌رسه یک بسیجی صورت گرفته که از مجلس خبرگان تا امام جمعه‌های خامنه‌ای

تا دستگاه تبلیغاتی رژیم از خامنه‌ای و مراتب دیانت و عرفان و زهد و تقوای او حرف می‌زنند

و تعریف و تمجید می‌کنند. این موضوع گفتگوی امروز ماست با خسرو شکراللهی

س: در حرفهایی که الان شنیدیم، آخوندهای وابسته به حکومت از رواج تفکر سکولار در حوزه‌ها صحبت ‌می‌کردند

و این که تعدادی از آخوندها تبلیغ سکولاریسم رو می‌کنند، منظور اینها چیه؟

ج: این یک بحران فراگیر است و دامنة آن خیلی فراتر از حوزه‌ها ست

و خیلی از نهادهای رژیم را فراگرفته،

کما این که جعفری سرکردة سپاه می‌گفت وضعیت درونی سپاه از دغدغه‌های خامنه ای است.

خود خامنه‌ای هم در صحبت دیروز خود گفت

مبارزه سخت و جنگ دشوار سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و امنیتی ایران

با هجوم همه جانبه دشمنان گفتند البته کسانی به این وضع معترضند

و فکر می کنند جمهوری اسلامی این جنگ را شروع کرده است

روشن است که منظورش عناصر بالای رژیم است

رأس و بدنه و حتی جاهایی هم که صحبت از نسل جوان میکند و می گوید بهتر از نسل قبلی است

در واقع دارد نارضایتی اش را از مقامهای کنونی رژیم بارز می‌کند

که تماما از نسل قبلی هستند و به این ترتیب معلوم می‌شود که خطش را نمی‌خوانند.

اما منظور از سکولار در حرفهای اینها روحانیونی است که مخالف دین حکومتی و حکومت دینی هستند

و میگویند این حکومت باعث رویگردانی مردم از دین و مظاهر دینی شده

چون موقعیت اجتماعی روحانیت را با قبل و بعد از این رژیم مقایسه می‌کنند.

و این رویگردانی حوزه از حکومت برای خامنه‌ای بسیار خطرناک است .

اگر سپاه پاسداران بازوی نگهدارندة نظامی رژیم است.

حوزه هم پایگاه فکری رژیم است و رژیم آخوندی اساسا بر شبکه آخوندی که منظورم آن بخش وابسته به رژیم است متکی است

و اگر این فرو بریزد و تضعیف شود کما این که الان شده مستقیما بر رژیم و موقعیت آن تاثیر دارد.

 

س: آیا این وضعیتی که ما در حوزه‌ها یا در سپاه و سایر ارگانها می‌بینیم پدیدة جدیدی است؟

 

ج: مخالفت با خامنه‌ای و مخالفت با ولایت فقیه که بعضی مراجع آن را بدعت در دین می‌دانند  از قبل وجود داشت و قدیمی است،

اما خامنه‌ای آنها را سرکوب و مرعوب کرده،

اما این فضایی که شما جدیداً می‌بینید از پیامدهای قیام و فراگیر شدن شعار مرگ بر خامنه‌ای و مرگ بر اصل ولایت فقیه است.

ضمن این که نفرت مردم از رژیم آخوندی خواه ناخواه روی تمام روحانیون و آخوندها سرشکن می‌شود

و این موج نفرت و انزجار آنها را برمی‌انگیزد که از رژیم فاصله بگیرند

به یاد دارید که آقای منتظری در زمان حیات خودش گفت که وقتی مردم اسم ولایت فقیه را می‌شنوند چندششان می‌شود

و این با صدای خودش پخش شد و همه آن را شنیدند.

و از آنجا که هیبت خامنه‌ای هم در قیام ریخته تا جایی که او خودش اعتراف می‌کند به من هم انتقاد وارد است؛

روحانیون ناراضی و مخالف طبعا فرصت و امکان پیدا می‌کنند که صدای خودرا بلند کنند و به صحنه بیایند.

س : این مخالفتها در چه سطحی است؟

ج: علنا خود خامنه‌ای را محکوم می‌کنند، علنا ولایت فقیه را به عنوان یک بدعت و یک اندیشة کفرآمیز و ضداسلامی محکوم می‌کنند.

لابد صحبتهای آقای شیرازی را که از مراجع قم است شنیده‌اید که اندیشه ولایت فقیه را با فرعون مقایسه کرد که مردم را به عبودیت خود می‌خواند و گفت:‌

به خدا سوگند ولایت فقیه همان «انا ربکم الاعلی» (کلام فرعون) است و نه چیز دیگر.

آن فرد که می گوید «انا ربکم الاعلی» یعنی تو عبد هستی.

این چه روش برتری است؟ ولایت فقیه یعنی تو عبد هستی. خمینی این را مکتوب آورده که حدود ولایت فقیه در حدود ولایت خداوند است.

آیا این را نگفت؟ همه روزنامه ها نقل کردند و در حدود ولایت پیامبر خدا است.

یعنی چه؟ یعنی(دیگران) برده اند. در دنیای امروز حالا اگر فرعون هم چنین حرفی می زد عجیب بود! …»

 

البته رژیم آقای شیرازی را دستگیر کرد ولی او که تنها نیست یک جریان فراگیر در همة حوزه‌ها از ایران تا نجف و… وجود دارد

و این جزیی از خشم و نفرت مردم ایران است

و طبعاً روحانیونی که نمی‌خواهند با این رژیم دفن شوند تلاش می‌کنند که حساب خود را از این رژیم و جنایتهایش جدا کنند.

 

بند اول بیانیه پایانی اجلاس خبرگان:

«ولایت فقیه»نمادعظمت، استقلال و سربلندی نظام اسلامی و عامل اساسی همبستگی و عزت

و اقتدار اسلامی و وحدت و انسجام ملی و ستون خیمه نظام اسلامی است

و التزام عملی به آن، از بدیهی‌ترین اصول «قانونمداری» و نظم و انضباط اجتماعی است،

همگان به ویژه مسؤولان و جریانهای سیاسی را به اطاعت و پیروی از ولی فقیه،

حفظ وحدت حول محور رهبر معظم انقلاب حضرت آیتالله العظمی خامنه ای

و پرهیز از سخنان و اقدامات تفرقه افکنانه فرا می‌خوانیم.