سروده نامی بر بلندای البرز – ۲۴اسفند۱۳۹۶

سروده نامی بر بلندای البرز – ۲۴اسفند۱۳۹۶

به یاد زنده یاد شهید بهنود رمضانی دانشجوی رشته مهندسی مکانیک دانشگاه نوشیروانی بابل