رزمندگان سوریه در غوطه شرقی پيشنهاد روسيه براي تسليم شدن را رد كرد

رزمندگان سوریه در غوطه شرقی پيشنهاد روسيه براي تسليم شدن را رد كرد

« گروه فيلق الرحمان يكي از گروههاي اصلي اپوزيسيون سوریه در غوطه شرقي

روز جمعه پيشنهاد روسيه براي انجام گفتگو در داخل سوريه بمنظور تسليم شدن و ترك غوطه را رد كرد.

وائل علوان سخنگوي این گروه گفت، سازمان ملل اين پيشنهاد روسيه را به آنها داده است.

وی افزود:‌ آنچه روسها از طريق مذاكرات داخلي مي خواهند كه تسليم شويم مردود است.

رزمندگان سوریه در غوطه شرقی پيشنهاد روسيه براي تسليم شدن را رد كرد