محسن میردامادی: اگر حاکمیت در عملکردهایش تجدید نظر نکند، اعتراضات تشدید خواهد شد

محسن میردامادی: اگر حاکمیت در عملکردهایش تجدید نظر نکند، اعتراضات تشدید خواهد شد

محسن میردامادی عضو سابق مجلس ارتجاع نسبت به تشدید اعتراضات دی ماه هشدار داد و گفت:‌

در صورت عدم حل ریشه ای مشکلات مردم، اعتراضات می تواند پس از مدتی شدیدتر بروز کند.

وی که با سایت حکومتی جماران مصاحبه می کرد افزود

اتفاقات و اعتراضاتی که در دی ماه اخیر اتفاق افتاد، متفاوت از گذشته و از نگاه شخصی نه کم نظیر،

 

بلکه بی نظیر بود. یعنی ما در 40 سال پس از انقلاب، تظاهرات اعتراضی به این گونه نداشتیم در ابتدا،

با جرقه ای در مشهد شروع و به سرعت در اقصی نقاط کشور گسترش پیدا کند.

تظاهراتی که در شهرهای مختلف خودنمایی کرد، ابراز یک نارضایتی عمیق و جدی بود که در سطح جامعه وجود دارد

و خود را در قالب چنین تظاهراتی نشان داد. این تظاهرات شبیه تب که در بیمار نشانه یک بیماری درونی است

نشان دهنده مسائلی است که در لایه های جامعه به صورت جدی و عمیق وجود دارد.

به نظر من نارضایتی و عصبانیت در جامعه بسیار گسترده و ریشه دار شده است

و مهم است که حاکمیت اعتراضات اخیر را جدی بگیرد. چرا که اتفاقات اخیر می تواند

جنبه تست و دست گرمی برای اعتراضاتی پیدا کند که ممکن است در آینده رخ دهد.

باتوجه به امکانات ارتباطی سریع و گسترده ای که امروز وجود دارد،

این گونه اعتراضات در صورت وقوع می تواند به سرعت گسترده شود.

زیرا امروزه سریعاً همگان از هر اتفاقی که هرجای دنیا می افتد، مطلع می شوند.

حاکمیت باید به جای کنترل اوضاع، به دنبال حل مسائل و مشکلات برود و علت ها را برطرف کند.

کنترل ممکن است در کوتاه مدت جواب دهد اما در صورت عدم حل ریشه ای مشکلات مردم، اعتراضات می تواند پس از مدتی شدیدتر بروز کند.

وی افزود:‌ پس از این اعتراضات افراد زیادی بازداشت و در مسیر محاکمه هستند، این تکرار گذشته هاست.

اگر در گذشته دستگیری ها جواب داد، در اینجا نیز جواب می دهد.

تجربه نشان می دهد که بازداشت ها هیچ گاه جواب نداده است.

این عضو مجلس ارتجاع افزود:‌این اعتراضات به دلیل عملکرد ارکان مختلف حاکمیت در مدتی نسبتا طولانی به وجود آمده است.

اگر حاکمیت در سیاست ها و عملکردهایش تجدید نظر نکند و در مسیر رفع عیب ها قدم برندارد، اعتراضات تشدید خواهد شد.

محسن میردامادی: اگر حاکمیت در عملکردهایش تجدید نظر نکند، اعتراضات تشدید خواهد شد