قطع عضو و قطع نخاع دو كولبر محروم در اثر انفجار و سقوط به دره در كردستان

قطع عضو و قطع نخاع

دو هموطن كرد كه بر اثر فقر و بيكاري به كولبري اشتغال داشتند بر اثر انفجار مين و سقوط به دره قطع عضو و قطع نخاع شدند.

روز شنبه 26 اسفند 96 يك كولبر جوان 21 ساله به نام مصطفي احمدپور از اهالي روستاي شختان از توابع پيرانشهر پس از پنج روز جراحت و بستري در بيمارستان بر اثر انفجارمين يك پاي خود را از دست داد.

بر اساس خبر ديگري يك كولبر ديگر به نام امير شيخه كه از روز 12 اسفند 96 در يك بيمارستان در اروميه بعلت سقوط به دره بستري بود دچار قطع نخاع گرديد.

قطع عضو و قطع نخاع دو كولبر محروم در اثر انفجار و سقوط به دره در كردستان