زمین لرزه 5ریشتری بندر ریگ در استان بوشهر را لرزاند

زمین لرزه 5ریشتری بندر ریگ در استان بوشهر را لرزاند

ساعت8 و 48دقیقه صبح امروز دوشنبه زمین لرزه یی به قدرت 5 ریشتر

بندر ریگ در استان بوشهر را لرزاند.

این زمین لرزه که در عمق11 کیلومتری زمین به وقوع پیوست،

باعث وحشت مردم شد و آنها به خیابان سرازیر شدند.

این زمین لرزه در 30 کیلومتری بندر گناوه به وقوع پیوست.

زمین لرزه 5ریشتری بندر ریگ در استان بوشهر را لرزاند