در خاطره روزها ۵فروردین ۱۳۹۷-۲۵مارس

اندازه متن
Aa Aa

در خاطره روزها ۵فروردین ۱۳۹۷

 

آغاز تخليه ايران از قواي روس

آغاز تخليه ايران از قواي روس

۵ فروردین«۱۳۲۵خورشیدی»۲۵مارس آغاز تخليه ايران از قواي روس

در جنگ جهاني دوم، ايران توسط متفقين اشغال شده بود. و توافق شده بود كه اين نيروها از ايران خارج شوند.

اما شوروي، مايل به خروج نبود. دولت ايران شكايتي را تسليم سازمان ملل كرد.

سرانجام اين نيروها از اوايل سال 1325 خورشیدی  ايران را تخليه نمودند.

 

 

 

ترور پادشاه عربستان

ترور پادشاه عربستان

۵ فروردین-۲۵مارس«۱۹۷۵میلادی» ترور پادشاه عربستان

«فيصل بن سعود» پادشاه كشور عربستان پس از 11سال حكومت،

به دست برادرزاده‌اش با شليك گلوله كشته شد. 3 ماه بعد

قاتل را در ميدان شهر رياض گردن زدند و ملك خالد برادر فيصل پادشاه عربستان شد.در دوران فيصل،

مدتي نفت عربستان (در جريان جنگهاي 1967 و 1973 اعراب و اسرائيل) به روي دنياي غرب بسته شد.

 

 

 

تصويب پيمان رم

تصويب پيمان رم

۵ فروردین-۲۵مارس«۱۹۵۷میلادی»  تصويب پيمان رم

با تصويب پيمان رم در اين روز، جامعة اقتصادي اروپا و بازار مشترك اروپايي شكل گرفت.

 

 

 

قيام مسلحانة آزادي‌خواهان يونان

قيام مسلحانة آزادي‌خواهان يونان

۵ فروردین-۲۵مارس«۱۸۲۱میلادی»  قيام مسلحانة آزادي‌خواهان يونان

در اين روز ميهن پرستان يوناني براي پايان دادن به سلطه‌ي عثماني که چند قرن ادامه داشت به قيام مسلحانه برخاستند، قيامي كه پس از 7 سال به پيروزي رسيد.

 

 

 

اعلان جنگ يزدگرد به روم

اعلان جنگ يزدگرد به روم

۵ فروردین-۲۵مارس«۴۴۱میلادی»   اعلان جنگ يزدگرد به روم

پس از گم شدن بهرام پنجم در جريان شكار گور، بزرگان ايران پسرش به نام يزدگرد دوم را به عنوان جانشين او برگزيدند

و او به امپراتوري روم که در مرزهاي شمال غربي ايران دست به تمرکز نيرو زده و مرزنشينان را تحريك به نافرماني ميكرد،

اعلان جنگ داد.