در خاطره روزها ۱۰فروردین ۱۳۹۷-۳۰مارس

اندازه متن
Aa Aa

در خاطره روزها ۱۰فروردین ۱۳۹۷

 

اعدام قاضي محمد

۱۰فروردین«۱۳۲۶خورشیدی» ۳۰مارس اعدام قاضي محمد

قاضي محمد پيشواي محبوب خلق كرد به دستور شاه اعدام شد. وي در سال 1280 به دنيا آمد

و در جواني به عنوان يكي از رهبران جنبش كردستان شناخته شد. قاضي محمد در بهمن 1324

جمهوري خودمختار كردستان را در چارچوب تماميت ايران اعلام كرد دربار پهلوي تلاش ميكرد

با زدن مارك تجزيه طلبي به اين جنبش حقطلبانه كه خواستار خودمختاري بود،

آنرا منزوي و سركوب كند.

 

 

 

به توپ بستن مرقد امام رضا (ع)

۱۰فروردین«۱۲۹۱خورشیدی» ۳۰مارس به توپ بستن مرقد امام رضا (ع)

در اين روز نيروهاي روسية تزاري به فرماندهي سرهنگ روكوف به ايران نفوذ كرده

و در شهر مشهد مرقد امام رضا (ع) را به توپ بستند. در اثر تيراندازي و شليك توپخانه،

200 نفر به قتل رسيدند، سردرها و گل‌ دسته‌ها خراب شدند و خزانه حضرت رضا (ع) نيز غارت گرديد.

 

 

 

درگذشت رودولف اشتاينر

۱۰فروردین -۳۰مارس«۱۹۲۵میلادی» درگذشت رودولف اشتاينر

اشتاينر بر اساس نظرياتش مدرسه يي تأسيس كرد كه بر مبناي آن تا پيش از هفت سالگي

به كودكان خواندن يا حساب كردن نميآموختند و به جاي آن نقاشي، نمايش، آواز

و موسيقي آموزش داده ميشد. پس از اشتاينر اين شيوة آموزشي گسترده شد

و تحولات گسترده يي را در امر آموزش به وجود آورد.

 

 

 

پايان جنگ كِريمه

۱۰فروردین -۳۰مارس«۱۸۵۶میلادی» پايان جنگ كِريمه

جنگ كريمه كه يكي از خونبارترين جنگهاي قرن نوزدهم بود،

در اين روز پايان يافت. اين جنگها كه در سال 1853 ميان عثماني، انگليس، فرانسه و ساردني

با روسيه آغاز شد سرانجام با شكست نسبي روسيه پايان يافت.

 

 

 

درگذشت فريدون آدميت

۱۰فروردین۱۳۸۷-۳۰مارس درگذشت فريدون آدميت

«فريدون آدميت» محقق و تاريخ نگار برجسته، در سن 87 سالگي درگذشت.

فريدون آدميت در سال 1299 خورشيدي در تهران متولد شد و در سال 1321

در رشته حقوق و علوم سياسي فارغ التحصيل شد. تخصص او در تاريخ دوران مشروطيت بود.