در خاطره روزها ۱۵فروردین ۱۳۹۷-۴آوریل

اندازه متن
Aa Aa

در خاطره روزها۱۵فروردین -۴آوریل

شكست رژيم آخوندي در دادگاه پاريس

شكست رژيم آخوندي در دادگاه پاريس

۱۵فروردین ۱۳۸۷-۴آوریل شكست رژيم آخوندي در دادگاه پاريس

در اين روز دادگاه پاريس، شكايت يك مزدور خارجي آخوندها به‌نام آلن شوالرياس،

عليه سايت «ايران فوكوس» را مردود شناخت.

اين شكايت مربوط به مقاله‌يي بود كه در سايت «ايران فوكوس»، درباره ارتباطات «شوالرياس» با وزارت اطلاعات

و همكاري وي با مزدوران رژيم در خارج كشور، منتشر شده بود.

 

 

قيام مردم اسلام‌شهر و اكبرآباد

قيام مردم اسلام‌شهر و اكبرآباد

۱۵فروردین ۱۳۷۴-۴آوریل قيام مردم اسلام‌شهر و اكبرآباد

در اين روز اعتراضات مردم جنوب غرب تهران، در اكبرآباد و اسلام‌شهر نسبت  به كمبود وسايل نقلية عمومي

طي چند ساعت تبديل به قيام بزرگي عليه رژيم آخوندي شد. مردم پس از اعتصاب رانندگان ميني‌بوس‌ها

وقتي با بي‌اعتنايي ايادي رژيم روبهرو شدند، سيل‌آسا در خيابان‌ها به راه افتادند و در مسير خود

با مزدوران رژيم درگير شدند و بسياري ساختمان‌ها و مظاهر رژيم را در هم كوبيدند.

 

 

بيل گيتس»

«بيل گيتس»

۱۵فروردین-۴آوریل«1975 ميلادي» تأسيس شركت مايكروساف

شركت «مايكروسافت» كه اينك دهها هزار كارمند در بيش از يكصد كشور جهان دارد، در اين روز توسط «بيل گيتس» 20ساله و «پال آلن» 23ساله در شهر آلبوكرك آمريكا تأسيس شد.

 

 

 

ترور مارتين لوتركينگ رهبر سياهپوستان آمريكا

ترور مارتين لوتركينگ رهبر سياهپوستان آمريكا

۱۵فروردین-۴آوریل«19۶۸ ميلادي» ترور مارتين لوتركينگ رهبر سياهپوستان آمريك

مارتين لوتركينگ» رهبر سياهپوستان آمريكا و برندة جايزة صلح نوبل، بر اثر شليك گلوله به قتل رسيد.

وي كه در جريان مبارزات خود عليه تبعيض نژادي به زندان افتاده بود، در قسمتي از نامه‌اش از زندان چنين نوشته:

”ما از خلال تجربيات دردناكمان اين را تجربه كرديم كه آزادي، هيچگاه داوطلبانه داده نمي‌شود.

آزادي بايستي از جانب توده‌هاي تحت ستم گرفته شود”.

 

 

گشايش خط آهن تهران _ مشهد

گشايش خط آهن تهران _ مشهد

۱۵فروردین« 1336 خورشيدي»۴آوریل گشايش خط آهن تهران _ مشهد

ر اين روز راهآهن تهران _ مشهد گشايش يافت.

 

 

 

 

درگذشت پروين اعتصامي

درگذشت پروين اعتصامي

۱۵فروردین« 13۲۰ خورشيدي»۴آوریل درگذشت پروين اعتصامي

«پروين اعتصامي» بانوي بزرگ شعر و ادب ايران، به علت ابتلا به بيماري «سل» در 35 سالگي درگذشت.

وي ازسالهاي كودكي به شعر گفتن پرداخت و شعرهايش در مجله ادبي بهار چاپ ميشد.

پروين دردهاي مردم را در شعرهايش انعكاس ميداد. در شعرهاي «طفل يتيم»، «تهيدست»،  «رنجبر» و «آشيان ويران»

بخشي از اعتراض پروين عليه بيعدالتي ديده ميشود.

 

 

توپباران تبريز

توپباران تبريز

۱۵فروردین« 1۲۸۸ خورشيدي»۴آوریل توپباران تبريز

امروز شهر تبريز  به توپ بسته شد و قواي دولتي حملات شديد خود را آغاز كردند.

در اين تهاجم خانههاي بسياري از مردم ويران شد.