در خاطره روزها- 16فروردین1397- 5آوریل

اندازه متن
Aa Aa

در خاطره روزها- 16فروردین1397

16فروردین«1299خورشیدی» 5آوریل قيام شيخ محمد خياباني

قيام شيخ محمد خياباني

قيام شيخ محمد خياباني

نيروهاي قزاق براي سركوب قيام شيخ محمد خياباني همراه با ادارة نظميه تبريز

پايگاه خياباني و يارانش را محاصره كردند، اما مردم به حمايت

از شيخ محمد خياباني برخاستند و نيروهاي دولتي را عقب راندند.

 

 

 

16فروردین«1292خورشیدی» 5آوریل زمين لرزه در بوئين زهرا

زمين لرزه در بوئين زهرا

زمين لرزه در بوئين زهرا

زمين لرزه در بوئين زهرا در استان قزوين بيش از هزار و دويست تن از مردم

را كشت و ويراني فراوان به بار آورد. ۴۹ سال بعد نيز در شهريور

۱۳۴۱ زلزله ديگري در همين منطقه تلفات سنگين تري وارد ساخت.

 

 

 

16فروردین-5آوریل«۵۲ میلادی» پیدایش نحسی عدد ۱۳

پیدایش نحسی عدد ۱۳

پیدایش نحسی عدد ۱۳

سه روز پس از ۱۳ فروردين در سال ۵۲ میلادی (پنجم آوریل)

يونانيان رقم ۱۳ را به عنوان عدد نحس وارد

فرهنگ پاره اي از ملتها از جمله ايرانيان كردند.

 

 

 

16فروردین-5آوریل«1896 میلادی» آغاز المپيك نوين

آغاز المپيك نوين

آغاز المپيك نوين

مسابقه هاي جهاني ورزشي المپيک پس از ۱۵ قرن توقف،

در يونان از سرگرفته شد و از آن پس هر چهار سال يك بار برگزار ميشود.
مسابقه هاي المپيك در سال ۳۳۳ ميلادي

با فرمان امپراتور وقت روم، به بهانة تعارض با مذهب متوقف گرديد.

 

 

 

16فروردین-5آوریل«1794 میلادی» اعدام رهبران انقلاب فرانسه

اعدام رهبران انقلاب فرانسه

اعدام رهبران انقلاب فرانسه

به حكم  دادگاه انقلاب پاريس و اشارة «روبسپير»،  «ژرژ  ژاك دانتون»

از رهبران انقلاب فرانسه با جمعي از يارانش در پيش چشمان مردم،

با گيوتين گردن زده شدد. ۳ ماه و ۲۳روز بعد «روبسپير» و ۲۱ تن از هم فكرانش به همان صورت اعدام شدند.