در خاطره روزها 1۷فروردین1397- ۶آوریل

اندازه متن
Aa Aa

 

در خاطره روزها 1۷فروردین1397

خروج ايتاليا از اتيوپي

خروج ايتاليا از اتيوپي

1۷فروردین- ۶ آوريل «۱۹۴۱ميلادي» خروج ايتاليا از اتيوپي

دولت ايتاليا دستور خروج نيروهاي خود از اتيوپي را صادر كرد و بدين

ترتيب به اشغال اين كشور پايان داد.

 

 

 

بهانة استقرار نيرو در فرانكفورت

بهانة استقرار نيرو در فرانكفورت

1۷فروردین- ۶ آوريل «۱۹۲۰ميلادي» بهانة استقرار نيرو در فرانكفورت

نيروهاي فرانسوي شهر فرانكفورت آلمان را به اين بهانه كه اين دولت قرار داد

«ورساي» را نقض كرده است تصرف كردند. فرانسويان اعلام كرده بودند

كه طبق قرارداد «ورساي» قرار نبود پاي سرباز آلمان به منطقه ي صنعتي روهر برسد

و در پرداخت اقساط غرامت تاخير شود.

 

 

 

نخستين محرك انقلاب فرانسه

نخستين محرك انقلاب فرانسه

1۷فروردین- ۶ آوريل «۱۷۹۰ميلادي» نخستين محرك انقلاب فرانسه

گروهي از فرانسويان مخالف سلطنت، مکتوبی تحت عنوان «كتاب سرخ» منتشر كردند

كه حاوي فهرست فساد مالي و هدايايي به ارزش ۲۲۸ميليون فرانك بود

كه لويي ۱۶ پادشاه وقت فرانسه از خزانة ملي به ديگران بخشيده بود.

 

 

 

قيام بردگان در آمريكا

قيام بردگان در آمريكا

1۷فروردین- ۶ آوريل «۱۷۱۲ميلادي» قيام بردگان در آمريكا

بردگان سياه پوست در  نيويورك، نخستين قيام خود را عليه نابرابري آغاز كردند.

با اعدام ۱۲ تن از بردگان اين قيام سركوب گرديد اما زمينه يي براي جنبش‌هاي

بعدي بردگان و سياهان آمريكا شد.

 

 

 

اشغال يونان و بمباران بلگراد

اشغال يونان و بمباران بلگراد

1۷فروردین- ۶ آوريل «۱۹۴۱ميلادي» اشغال يونان و بمباران بلگراد

خاك يونان توسط نيروهاي هيتلر اشغال شد و به طور همزمان ارتش نازي بلگراد

را بمباران كرد و حدود دو هزار و پانصد تن از مردم شهر به قتل رسيدند و صدها

ساختمان ازجمله كتابخانهٌ ملي بلگراد كه شمار زيادي آثار قرون وسطي را درخود داشت ويران گرديد.