در خاطره روزها 1۸فروردین1397- ۷آوریل

اندازه متن
Aa Aa

در خاطره روزها ۱۸فروردین1397

 

دادگاه ايران – كنترا

دادگاه ايران – كنترا

۱۸فروردین- ۷ آوريل «۱۹۹۰ميلادي» دادگاه ايران – كنترا

دادگاه آمريكا، درياسالار «جان پويندكستر» رئيس شوراي امنيت ملي آمريكا

را بخاطر افتضاح «ايران _ كنترا» مقصر شناخت. در جريان «ايران – كنترا»  فاش شد

كه رژيم آخوندي به‌صورت مخفيانه از آمريكا سلاح مي‌خريده و پول سلاحها را به

حساب ضد انقلابيون نيكاراگوئه واريز مي‌كرده است.

 

 

 

زادروز فلورا تریستان

زادروز فلورا تریستان

۱۸فروردین- ۷ آوريل «۱۸۰۳ميلادي» زادروز فلورا تریستان

«فلورا تريستان» نویسندة فرانسوی با وجودي كه در يك خانوادة مرفه و اشرافي بزرگ شده بود،

افكار سوسياليستي داشت و خواهان برابري انسانها بود و مي‌گفت با شكم گرسنه،

برابري سياسي و آزادی فردی مفهوم ندارد. وی كار مشترك را تنها راه رسيدن به منافع مشترك دانسته است.

 

 

 

تصرف آلبانی به دست ایتالیا

تصرف آلبانی به دست ایتالیا

۱۸فروردین- ۷ آوريل «۱۹۳۶ميلادي» تصرف آلبانی به دست ایتالیا

ايتاليا كشور آلباني در شرق درياي آدرياتيك، نه چندان دور ازخاك خود را به اين بهانه

كه قرنها پيش گوشه اي از امپراتوري روم بود به اشغال خود درآورد و جامعه ملل نتوانست مانع اين كار شود.

 

 

 

مقدمه اشغال نظامي ايران

مقدمه اشغال نظامي ايران

۱۸فروردین- ۷ آوريل «۱۹۴۱ميلادي» مقدمه اشغال نظامي ايران

وينستون چرچيل نخست وزير وقت انگلستان دستور انتقال يك لشكر به بصره را داد.

در واقع، ماموريت اين نيرو اشغال نظامي ايران در فرصت مناسب بود،

زيرا كه دولت تهران عميقا متمايل به آلمان شده بود.

 

 

اولين جايزة بين المللي كودكان

اولين جايزة بين المللي كودكان

۱۸فروردین- ۷ آوريل «۲۰۰۰ميلادي» اولين جايزة بين المللي كودكان

اولين جايزة بين المللي كودكان به كودك پاكستاني «اقبال مسيح» داده شد.

«اقبال» توسط والدينش به قيمت ۱۶دلار به يك تاجر قالي فروخته شد و در۱۰ سالگي

با كمك نيروهايي كه عليه كار اجباري كودكان مبارزه مي‌كردند آزاد شد.

و به افشای رنج کودکان پرداخت سپس در یک توطئه کشته شد.