در خاطره روزها ۲۰فروردین1397- ۹آوریل

اندازه متن
Aa Aa

در خاطره روزها ۲۰فروردین1397

 

آخرين پيشروي مغولها در اروپا

آخرين پيشروي مغولها در اروپا

۲۰فروردین- ۹ آوريل «۱۲۴۱ميلادي» آخرين پيشروي مغولها در اروپا

بر اساس برخي نوشته هاي تاريخي روز نهم آوريل سال 1241 ميلادي لشگريان مغول پيشروي

خود را براي تسخير اروپا در شهر لايبنيتس واقع در غرب روسيه سفيد و هم مرز با لهستان متوقف كردند.

مغولها با تصرف اين شهر و شكست دادن نيروهاي آلماني و لهستاني، بدليل درگذشت ايلخان مغول به سمت شرق بازگشتند.

گفته مي شود نبرد لايبنيتس يكي از پرتلفات ترين جنگهاي اروپاييان در برابر مغولها بوده است.

 

 

 

پايان جنگ داخلي در آمريكا

پايان جنگ داخلي در آمريكا

۲۰فروردین- ۹ آوريل «۱۸۶۵ميلادي» پايان جنگ داخلي در آمريكا

روز نهم آوريل سال 1865 جنگ داخلي در آمريكا پس از صدمات مالي و جاني بسيار پايان يافت.

از سال 1860 كه آبراهام لينكلن به رياست جمهوري آمريكا رسيد و عليه برده داري موضع گرفت،

جنوبي‌ها كه طرفدار برده داري بودند عليه شمالي ها به نبرد پرداختند و مدت 4سال جنگ داخلي آمريكا با شدت

در 4 دور جريان پيدا كرد. اما نهايتا جنگ به نفع شمالي ها پايان يافت. چند روز پس از پايان جنگ،

آبراهام لينكلن ترور و كشته شد. اما جنگ هاي داخلي نيز به پايان رسيد و برده داري رسما لغو گرديد.

در جنگ داخلي آمريكا تنها 618 هزار نظامي ( 258 هزار جنوبي و 360 هزار شمالي ) كشته شدند.

 

 

 

تقسيم فنلاند و نروژ

تقسيم فنلاند و نروژ

۲۰فروردین- ۹ آوريل «۱۸۱۲ميلادي» تقسيم فنلاند و نروژ

ميان روسيه و سوئد قراردادي امضاء شد كه به موجب آن فنلاند به روسيه و نروژ به سوئد تعلق يافت.

 

 

 

آخرين اعدام با گيوتين

آخرين اعدام با گيوتين

۲۰فروردین- ۹ آوريل «۱۷۴۷ميلادي» آخرين اعدام با گيوتين

«سايمون فريسر» امير انگليسي به جرم تحريك بر ضد دولت متبوع به حكم مجلس لردان

اين كشور گردن زده شد. وي آخرين مقام انگليسي بود كه به اين صورت اعدام شده است.

 

 

 

درگذشت فرانسيس بيكن

درگذشت فرانسيس بيكن

۲۰فروردین- ۹ آوريل «۱۶۲۶ميلادي» درگذشت فرانسيس بيكن

فرانسيس بيكن، نويسنده، فيلسوف و دانشمند پوزيتويست انگليسي درگذشت. فرانسيس بيكن

از جمله دانشمنداني بود كه در ضديت با كليسا، به تجربه گرايي مطلق اعتقاد داشت. وي معتقد بود،

هرچه كه قابل شناخت و تجربه ملموس نباشد علمي نيست، خيالي، ذهني و ايدآليستي است.

بعدها در پروسه بررسي هاي علمي، اينگونه تجربه گرايي مطلق نيز خود نوعي ايدآليسم محسوب شد.