قدردانی کشاوزران معترض خوراسگان از مغازه داران اعتصابی

اندازه متن
Aa Aa

قدردانی کشاوزران معترض خوراسگان

روز چهارشنبه۲۲ فروردین۹۷ کشاورزان قدر شناس خوراسگان (واقع در اصفهان) در ادامه تظاهرات حق طلبانه خود از مغازه داران و کسبه این منطقه  که در حمایت از تظاهرات کشاورزان محروم اعتصاب کرده بودند، قدردانی کردند.

خوراسگان یکی ازمناطق  شهر اصفهان است. این منطقه در بخش مرکزی شهرستان اصفهان قرار دارد.