اندازه متن
Aa Aa

در خاطره روزها ۲۵فروردین ۱۳۹۷

 

ثبت تاسیس شرکت نفت انگلستان و ایران

ثبت تاسیس شرکت نفت انگلستان و ایران

۲۵فروردین-۱۴آوریل«1909ميلادي» ثبت تاسيس شركت نفت انگلستان و ايران

نخستين چاه نفت در روز ۲۶مي ۱۹۰۸ در عمق كمتر از ۴۰۰ متر در مسجد سليمان به نفت رسيده بود.

نقش اصلي در اين شركت را  ويليام ناكس دارسي انگليسي داشت كه براي دريافت امتياز نفت ايران

مبلغ ناچيزي با وعده تعدادي سهم به ايران داده بود.

 

 

 

در گذشت ژان پل سارتر

در گذشت ژان پل سارتر

۲۵فروردین-۱۴آوریل«19۸۰ميلادي» درگذشت ژان پل سارتر

سارتر يكي از بنيانگذاران مكتب اگزيستانسياليسم است. اگزيستانسياليسم به معني اصالت وجود،

مكتبي فلسفي است اين مكتب معتقد است كه انسان موجودي است ”خود آفرين” و بدون بستگي

به جايي ميتواند خود و محيط خويشتن را بسازد.

 

 

 

خروج فرانسه از ناتو

خروج فرانسه از ناتو

۲۵فروردین-۱۴آوریل«19۶۷ميلادي» خروج فرانسه از ناتو

به تصميم دولت فرانسه در اين روز « ناتو » همه دفاتر و قرارگاههاي نظامياش در فرانسه را تعطيل كرد

و مقر خود را به بروكسل انتقال داد. دولت فرانسه همزمان با به آب انداختن نخستين زيردريايي اتمي اش

گفت مي خواهد در امور نظامي استقلال كامل داشته باشد.

 

 

 

کشف انسولین

کشف انسولین

۲۵فروردین-۱۴آوریل«19۲۳ميلادي» كشف انسولين

انسولين بوسيله يك پزشك كانادايي بنام دكتر فردريك بانتينگ كشف شد.انسولين براي درمان بيماري (مرض قند) مورد استفاده قرار مي‌گيرد.

انسولين براي تأمين يا بازسازي انسولين از بين رفته در بيماران ديابتي مي باشد.

 

 

 

زادروز فردریک بوتروک

زادروز فردریک بوتروک

۲۵فروردین-۱۴آوریل«1۷۶۶ميلادي» زادروز فردريك بوتروك

فردريك بوتروك فيلسوف آلماني به دنيا آمد. از بوتروك آثار متعدد باقي مانده است

از جمله خاطرات ده جلدي اش. بوتروك در آغاز از پيروان فلسفه « كانت » بود

اما بعدا راه ديگري در پيش گرفت.

 

 

 

زادروز نانک پیشوای سیکها

زادروز نانک پیشوای سیکها

۲۵فروردین-۱۴آوریل«1۴۶۹ميلادي» زادروز نانك پيشواي سيكها

گورو « نانك » پيشوا ي سيك‌ها در تالوندي در پنجاب غربي ( پاكستان امروز ) به دنيا آمد .

وي كه قادر بود به زبان فارسي نيز بگويد و بنويسد از ۳۲ سالگي به ترويج عقايد خود پرداخت.

نانك در هند پيروان فراوان دارد.

 

 

 

زادروز لئوناردو داوینچی

زادروز لئوناردو داوینچی

۲۵فروردین-۱۴آوریل«1۴۵۲ميلادي» زادروز  لئوناردو داوينچي

«لئوناردو داوينچي» هنرمند و دانشمند ايتاليايي در وينچي واقع در ۳۰ كيلومتري فلورانس به دنيا آمد

و ۶۷سال زيست. آثار هنري متعددي از داوينچي باقي مانده از جمله تصوير معروف به لبخند مونا ليزا.

وي در عين حال يك رياضيدان بود.

 

 

 

در خاطره روزها ۲۵فروردین ۱۳۹۷- ۱۴ آوریل