هیولای فقر و گرسنگی ایران را می‌بلعد!

گزارش خبری چهارشنبه ۲۲ فروردین

هیولای فقر و گرسنگی ایران را می‌بلعد!

جدای از آمار و ارقامی که روحانی و اعضای دولت او از وضعیت رو به راه اقتصادی ارائه می‌دهند

و حتی رسانه‌های حکومتی هم آن را مسخره می‌کنند؛

آمار و ارقامی که اقتصاددانهای خود رژیم و مهره‌ها و رسانه‌های آن از گسترش و عمق فقر،

بیکاری شکاف طبقاتی و انواع آسیبهای اجتماعی ناشی از آن مانند حاشیه نشینی،

کارتن خوابی، فروش کودکان، فروش اعضای بدن، اعتیاد، فحشا، گرسنگی و و و… ارائه می‌دهند،

دهشتناک و تکان دهنده است.

گزارشی از گوشه‌هایی از واقعیتهای اقتصادی اجتماعی از زبان اقتصاددانها و کارشناسان رژیم:

 

خبرگزاری حکومتی ایسنا ۱۸ فروردین :حسین راغفر

در سالهای اخیر محاسبه کرده ایم ۳۳ درصد جمعیت کشور دچار فقر مطلق هستند

و ۶ درصد نیز دچار گرسنگی هستند که این تعداد نزدیک به ۵ میلیون نفر است.

مطالعات نشان می‌دهد خط فقر مطلق برای مناطق محروم

۵٠ درصد مناطق شهری و حدود دو میلیون تومان است.

درحال حاضر حتی اندازه خانواده در ایران تغییر کرده و کوچک تر شده است

و به میانگین چهار نفر رسیده است. خط فقر همچنین بین نقاط مختلف کشور و حتی روستاهای مختلف، متفاوت است.

مطالعات ما نشان می‌دهد که درآمد ۶ درصد از جمعیت کشور

هزینه غذایشان را تامین نمی‌کند.

اسم این مرحله خط گرسنگی است و به آن معناست

که درآمد یک خانوار حتی نمی تواند هزینه حتی غذایش را تامین کند.

ما می‌دانیم که خانوارها فقط با هزینه غذا خوردن رو به رو نیستند؛

بلکه هزینه های دیگر هم مانند هزینه حمل و نقل، پوشاک، مسکن و … را هم دارند.

خانواری که کل مخارجش کمتر از سبد حداقل غذاست

حتما با گرسنگی و با مشکلات آموزشی و دسترسی به خدمات سلامت روبه‌روست.

هرچند نهادهای دولتی این رقم را دو یا ۳ درصد (جامعه) اعلام می کنند

اما تا جاییکه من به یاد می آورم وزارت بهداشت این رقم را ۱۰ درصد اعلام می‌کرد

؛ این میزان به جز گروهی است که با مشکل سوء تغذیه رو به رو هستند.

سلمان خدادادی عضو مجلس ارتجاع ۱۷ فروردین

ایران ۱۹ میلیون حاشیه‌نشین دارد

از بین ۸۵ میلیون نفر ، ۱۹ میلیون نفر در مسیری قرار دارند

که به راحتی می‌توانند برای آینده‌ی جامعه‌ی ما مشکل آفرین باشند و مشکلاتی بوجود آورند

فقر و حاشیه نشینی از مهم‌ترین معضلاتی است که می‌تواند

زمینه‌ساز بسیاری از مشکلات اجتماعی باشد و امنیت اجتماعی را خدشه‌دار ‌کند

آسیب‌های اجتماعی در حال عبور از خط قرمز است

و دیگر ‌نمی‌توان به آن آسیب‌های اجتماعی گفت چراکه بعضاً مسایل امنیتی به دنبال دارد و جامعه را تهدید می‌کند

فرشاد مومنی اقتصاددان رژیم ۱۸ فروردین

هیچ جامعه‌ای از طریق وارد کردن فشارهای مافوق طاقت

به فرودستان و تولیدکنندگان نمی‌تواند ثبات، امنیت و بالندگی را حفظ کند.

یکی از فریب‌های بزرگی که در ایران به‌ویژه طی 5 سال اخیر راه‌انداختند،

این بود که گفتند راه خروج ایران از رکود به‌شدت عمق‌یافته این است

که به سمت سیاست‌های تورم‌زا حرکت کنیم.

به دولت صمیمانه هشدار می‌دهم که راجع به تحولات نقدینگی در ایران

و ابعاد نقدینگی و اندازه تورم نهفته‌ای که در این اقتصاد وجود دارد، تامل کافی کنند.

این بزرگ‌ترین بازی با آتش در اقتصاد کشور است و عواقب بسیار سنگین و خشن و غیرقابل جبرانی خواهد داشت.

امروز شرایط ایران در زمینه نرخ ارز هم نشان می‌دهد

که سیاست‌هایی که طی ربع قرن گذشته در دستور کار قرار داشته، دیگر به بن‌بست رسیده است

باید مواظب باشیم وگرنه تکرار وقایعی که در دی‌ماه سال گذشته شاهد بودیم،

چندان دور از ذهن نیست. باید بازگردیم به مردم

و اشتغال مولد شهروندان تحصیل کرده این کشور را در اولویت بگذاریم.»