اتحادیه عرب طی بیانیه یی ضمن محکوم کردن رژیم ایران خواستار تحقیقات درباره حملات شیمیایی در سوریه شد

اتحادیه عرب طی بیانیه یی ضمن محکوم کردن رژیم ایران خواستار تحقیقات درباره حملات شیمیایی در سوریه شد

رهبران اتحادیه عرب روز یکشنبه ۲۶ فروردین طی بیانیه یی دخالت ر ژیم ایران در امور سایر کشورها را محکوم کردند

و خواستار تحقیقات بین‌المللی درباره «جنایت» استفاده از سلاح شیمیایی در سوریه شدند.

در بیانیه پایانی نشست اتحادیه عرب در ظهران عربستان آمده است: «ما استفاده از سلاح‌های شیمیایی علیه مردم سوریه را قویا محکوم کرده

و خواستار تحقیقات بین‌المللی به منظور تضمین اجرای قوانین بین‌المللی در مورد کسانی هستیم که ثابت شود در حملات شیمیایی دست داشته‌اند .

ملک سلمان، پادشاه عربستان، روز یکشنبه در مراسم گشایش نشست اتحادیه عرب در سخنانی دخالت رژیم ایران را محکوم کرد

و گفت: «ما بار دیگر قویا اقدامات تروریستی رژیم ایران در منطقه عربی را محکوم کرده و دخالت رسواگرانه آن در امور داخلی کشورهای عربی را رد می‌کنیم .

اتحادیه عرب طی بیانیه یی ضمن محکوم کردن رژیم ایران خواستار تحقیقات درباره حملات شیمیایی در سوریه شد