سه کارگر در فاز ۱۳ پارس جنوبی به دلیل سقوط جرثقیل متأسفانه جان باختند

سه کارگر در فاز ۱۳ پارس جنوبی به دلیل سقوط جرثقیل متأسفانه جان باختند

روز یکشنبه ۲۶فروردین۹۷ سه کارگر شرکت عمران صنعت کنگان شاغل در فاز ۱۳ پارس جنوبی

حین کار به دلیل سقوط جرثقیل سقفی از فاصله حدودا ۲۵ متری مصدوم شده

و پس از انتقال به بیمارستان کنگان به علت شدت جراحات متاسفانه متأسفانه جان باختند

سه کارگر در فاز ۱۳ پارس جنوبی به دلیل سقوط جرثقیل متأسفانه جان باختند