عملیات در سوریه باید با اخراج رژیم ایران از منطقه تکمیل شودـ ۲۶ فروردین

  • عملیات در سوریه باید با اخراج رژیم ایران از منطقه تکمیل شود

دکتر سنابرق زاهدی در مصاحبه با تلویزیون اورینت متعلق به اپوزیسیون سوریه تأکید کرد عملیات نظامی در سوریه باید با اخراج رژیم ایران از

منطقه تکمیل شود. دکتر  سنابرق زاهدی مسئول کمیسیون قضایی شورای ملی مقاومت ایران: رژیم حاکم بر ایران از خامنه ای گرفته تا روحانی و

وزارت خارجه این رژیم و عناصر سپاه پاسداران در فضای ترس و دلهره هستند تمامی اظهارات آنها هم مطلقا دفاعی است .

ما در مقاومت ایران عقیده داریم که هدف قرار دادن این مراکز و تاسیساتی که تسلیحات شیمیایی تولید و نگهداری می کنند،

برای پایان دادن به فاجعه بزرگ در سوریه ضروری است.

همانطوریکه می دانید کاری که این رژیم طی سالهای اخیر با حمایت رژیم ولایت فقیه یعنی رژیم خامنه ای کرده یک فاجعه تاریخی است .

تاکنون  بیش از ۵۰۰ هزار کشته و میلیونها زخمی و میلیونها آواره به جا گذاشته .فکر می کنم که این عملی صحیح برای کلیه کسانی است که

بدنبال عدالت و مبارزه با ظالمان و علیه جنگ هستند .

لذا مردم سوریه و مردم کشورهای دیگر همگی از این عملیات تعیین کننده استقبال می کنند ولی این عملیات می بایست با اخراج رژیم آخوندی ،

سپاه پاسداران و تمامی شبه نظامیان این رژیم از سوریه و عراق و یمن و کل منطقه تکمیل شود.

رژیم حاکم بر ایران عامل اصلی باقی ماندن رژیم اسد در حاکمیت است و شما می دانید که بشار اسد چندین بار در معرض سرنگونی بود ولی

رژیم ولایت فقیه آن را نجات داد. ما از تمام جهان و بویژه از کشورهای غربی می خواهیم سیاست ویرانگر مماشات با رژیم تروریستی حاکم بر ایران

را پایان دهند. دکتر سنابرق زاهدی افزود:  بی شک ضربه هایی که به رژیم اسد در سوریه زده شده مستقیما به رژیم ولایت فقیه اصابت کرده.

چرا که بشار اسد عامل تسلط رژیم ولایت فقیه در سوریه و کشورهایی نظیر لبنان بوده .

می بایست این رژیم را به خاطر کشتار و تروریسم و فرقه گرایی در کشورهای مختلف منطقه مورد حسابرسی قرار داد و این است که

این عملیات را تکمیل می کند . شما می دانید اخیرا مردم ایران به خیابانها آمدند و حرفشان را به  این رژیم زدند .

پریروز فرزندان مردم ما در اصفهان گفتند سوریه را رها کن فکری به حال ما کن این شعاری است که مردم ایران در مناطق مختلف می دهند و

این نشان می دهد که دخالت های رژیم ایران در کشورهای منطقه هیچ مشروعیتی ندارد بطور خاص در سوریه .