انتقال یک زندانی به سلول انفرادی جهت اجرای حکم اعدام در زندان زاهدان

انتقال یک زندانی به سلول انفرادی جهت اجرای حکم اعدام در زندان زاهدان

 دژخیمان خامنه ای  عبدالمالک بلوچی زندانی محبوس در زندان زاهدان  را جهت اجرای حکم

اعدام  به سلول‌ انفرادی این زندان منتقل  کرد. وی شش سال و نیم  در زندان زاهدان در انتظار حکم اعدام بود.

انتقال یک زندانی به سلول انفرادی جهت اجرای حکم اعدام در زندان زاهدان