تهدید به دستگیری خانواده های زندانیان

تهدید به دستگیری خانواده های زندانیان

بدنبال تجمع اعتراضی روز دوشنبه جمعی از خانواده های بازداشت شدگان قیام اخیر خوزستان،

در اهواز، ماموران سرکوبگر رژیم آخوندی خانواده های بازداشت شدگان تهدید به دستگیری کردند.

مادر یکی از بازداشت شدگان در واکنش به این تهدید گفت: « بیایید ما را دستگیر کنید.

ما دیگه از سرمان گذشته. ما نمی رویم اگر جواب نگیریم …..»