زمین لرزه  چهار و چهار دهم ریشتری سردشت را لرزاند

زمین لرزه

ساعت 9 صبح امروز دوشنبه 27 فروردین  زمین لرزه یی به قدرت چهار و چهاردهم درجه در مقیاس ریشتر

حوالی سردشت در استان آذربایجان غربی را لرزاند. این زمین لرزه در 28 کلیومتری عمق زمین به وقوع پیوست.

زمین لرزه  چهار و چهار دهم ریشتری سردشت را لرزاند