سناتور جو ليبرمن: من اميدوارم كه دونالد ترامپ از توافق هسته‌ای با رژیم ايران، بيرون بكشد

سناتور جو ليبرمن

سناتور جوزف لیبرمن، سناتور سابق آمریکایی و رئیس فعلی سازمان ”اتحاد علیه ایران اتمی از حمله نظامی به رژیم اسد حمایت کرد و گفت:‌قبل از هر چيز بايد از پاسخ دونالد ترامپ در قبال رژیم سوريه قدرداني كنم. چرا؟ چون بخشي از مشكلات ما با سوريه به زمان اوباما بر ميگردد، هنگاميكه در مورد استفاده از سلاحهاي شيميايي براي رژيم سوريه خط قرمز مشخص كرد و  اسد اين خط قرمز را رد كرد و هيچ اتفاقي نيفتاد. با اين كار به او چراغ سبز داد كه ميتواني ادامه بدهي. پس بايد بگويم : «دونالد ترامپ، متشكريم كه همراه با فرانسه و انگلستان پاسخي بسيار قويتر از سال گذشته به سوريه داديد».  ضمن اينكه ما نيز بايد آماده باشيم كه در صورت تكرار، مجددا به صحنه برگرديم.

وی که با  فاکس نیوز مصاحبه می کرد افزود:‌…براي پايان دادن به   بحران سوریه، ما بايستي با لحني قوي با روسيه وارد مذاكره شويم. صحبت با رژیم ايران، غير ممكن است، چون آنها دشمن آشتي ناپذير ما هستند.  دونالد ترامپ البته با لحني بسيار قوي با  رژیم ایران برخورد ميكند و تصميمات جدي در ماه مي خواهد گرفت…من اميدوارم كه  وی از توافق هستهای با  رژیم ايران كه توافق بسيار بدي است، بيرون بكشد.  به نظر من ما بايد با بقيه كشورهاي جهان هم برخورد قاطعي داشته باشيم بر سر اينكه آيا ميخواهند با ما كار كنند يا با رژیم  ايران.

سناتور جو ليبرمن: من اميدوارم كه دونالد ترامپ از توافق هسته‌ای با رژیم ايران، بيرون بكشد