فرانسه از اعضاء‌شورای امنیت خواستار مذاکرات حسن نیت در مورد سوریه شد

فرانسه از اعضاء‌شورای امنیت خواستار مذاکرات حسن نیت در مورد سوریه شد

فرانسه روز دوشنبه 27 فروردین از اعضاء‌شورای امنیت خواست تا مذاکرات «حسن نیت»‌در مورد قطعنامه ای راجع به سوریه را شروع کنند.

فرانسوا دلاتره نماینده فرانسه در سازمان ملل متحد گفت: هدف این پیش نویس کاملا روشن است،

ما از شورای امنیت می خواهیم دوباره اقدام جمعی برای حفاظت از غیر نظامیان و دستیابی به یک راه حل سیاسی برای بحران سوریه را شروع کند.

وی شناسایی عاملان استفاده از سلاح شیمیایی، ارسال کمک های بشردوستانه و راه حل سیاسی این بحران را نکات کلیدی این قطعنامه پیشنهادی دانست و گفت:

این نخستین باری است که پیش نویس قطعنامه هر سه حوزه را پوشش می دهد.

نماینده فرانسه در سازمان ملل متحد تاکید کرد زمان آن رسیده که در مسیر حل این بحران قرار گیریم .

این نقشه راه ماست و می خواهیم انجام دهیم. ما با روحیه خوب به همه گوش فرا می دهیم

وسعی می کنیم پیش نویس قطعنامه خود را پیش ببریم. سفیر فرانسه خاطرنشان کرد باید واقع گرایانه به این بحران نگاه کنیم و فرایند مذاکرات سیاسی ژنو را دنبال کنیم.

فرانسه از اعضاء‌شورای امنیت خواستار مذاکرات حسن نیت در مورد سوریه شد