پاسدار جعفری: مقطع حساسی را پشت سر می‌گذاریم، هم مسائل بیرونی، هم داخلی

پاسدار جعفری: مقطع حساس

پاسدار جفعری سرکرده کل سپاه پاسداران با نگرانی گفت:‌ «مقطع حساسی از انقلاب را پشت سر می‌گذاریم و همه دشمنان برای القای ناامیدی در داخل کشور، بسیج شده‌اندة.

وی که روز دوشنبه 27 فروردین در مراسم تودیع و معارفه جانشین بسیج ضدمردمی سخنرانی می کرد  افزود: کنار مسائل بیرونی، مسائلی هم در داخل  کشور وجود دارد که باید برطرف شود تا پیشرفت انقلاب صورت بگیرد.

پاسدار جعفری: مقطع حساسی را پشت سر می‌گذاریم، هم مسائل بیرونی، هم داخلی