گسترش فقر در حاکمیت پلید آخوندها و روی آوردن برخی از هموطنان به زباله گردی

اندازه متن
Aa Aa

گسترش فقر در حاکمیت پلید آخوندها

در اثر گسترش فقر در حاکمیت  پلید آخوندی، برخی از هموطنان در دلیجان  به کار زباله گردی و تفکیک زباله روی آورده‌اند.

پیش از این از بکارگیری كودكان كار در شهرداری تهران برای زباله گردی و تفکیک زباله ها خبر داده بودند.