انتقال چند زندانی به سلول انفرادی برای اجرای حکم اعدام در زندان گوهردشت کرج

انتقال چند زندانی به سلول انفرادی برای اجرای حکم اعدام در زندان گوهردشت کرج

بنا به گزارشهای دریافتی صبح روز سه شنبه ۲۸ فروردین 97؛

دژخیمان خامنه ای چند زندانی محکوم به اعدام در زندان گوهردشت کرج

را برای اجرای حکم به سلول انفرادی منتقل کردند. از تعداد دقیق و مشخصات این زندانیان اطلاعی در دست نیست

انتقال چند زندانی به سلول انفرادی برای اجرای حکم اعدام در زندان گوهردشت کرج