ایتالیا: اهدا جایزه بین المللی مدال طلای خانه هنرمندان به رضا اولیا

ایتالیا: اهدا جایزه بین المللی

طي جلسه‌يي در دانشگاه رم، جايزه بين‌المللي مدال طلاي خانه هنرمندان در ايتاليا، به رضا اوليا مجسمه‌ساز و هنرمند عضو شوراي ملي مقاومت ايران تعلق گرفت.

گزارشي در اين باره از نظرتان مي‌گذرد:

روز جمعه 13 آوريل در جلسه‌يي در آمفي‌تئاتر دانشگاه رم، با حضور معاون وزير فرهنگ ايتاليا و رئيس و اعضاي هيأت‌رئيسة خانه هنرمندان در اين كشور، مدال طلاي بين‌المللي هنرمندان به آقاي رضا اوليا مجسمه‌ساز و هنرمند عضو شوراي ملي مقاومت اهدا شد.

در اين جلسه كه شماري از شخصيت‌هاي فرهنگي، شامل خبرنگاران، كارگردانان و هنرمندان ايتاليا در آن حضور داشتند، از طرف خانه هنرمندان ايتاليا در قدرداني از آقاي رضا اوليا، به‌خاطر نقاشي‌ها و مجسمه‌هايي كه از مبارزات زنان ايران عليه ديكتاتوري مذهبي حاكم بر ايران خلق كرده، مدال طلاي امسال به او تعلق گرفت.

رضا اوليا هنگام دريافت لوح تقدير و مدال طلاي خانة هنرمندان طي سخنان كوتاهي گفت: از زماني كه دانشجو بودم و در دانشكدة هنرهاي دراماتيك رم مشغول به تحصيل شدم، به‌دنبال آن بودم كه با آثارم بتوانم صداي مردم تحت ستم كشورم باشم.

در كشور من ايران متأسفانه يك رژيم ضد هنر و ضد فرهنگ حاكم است و طي اين سالها با از بين‌بردن تمامي آثار هنري و فرهنگي مانع پيشرفت كشور من شده است؛ همان‌طور كه مي‌دانيد بسياري از آثار هنري من به مردم كشورم ايران اختصاص داده شده و تلاش كرده‌ام با نشان‌دادن درد و رنج و فداكاري‌هايي كه طي اين ساليان متحمل شده‌اند خواستة آنان را براي صلح و آزادي برجسته كنم رضا اولياء گفت:  قطعا كه اين جايزه، مشوق من در ادامه كارهاي هنري و اجتماعي ام مي باشد بخصوص در ارائه فرهنگ كشورم يعني ايران كه متاسفانه سالهاست توسط يك رژيم ضد فرهنگ كه نافي هرگونه فعاليت فرهنگي و هنري است به نابودي كشيده شده است.

در پايان مي‌خواستم اين لوح تقدير و مدال طلا را به زندانيان سياسي كشورم ايران تقديم كنم.