بیانیه سران ۷ کشور صنعتی جهان حمایت از پاسخ نظامی به جنایت شیمیایی دیکتاتور سوریه

یانیه سران ۷ کشور صنعتی جهان

سران هفت كشور بزرگ صنعتي جهان با صدور بيانيه‌يي، ضمن محكوم‌كردن حملة شيميايي رژيم اسد به دوما، تهاجم نظامي مشترك آمريكا، فرانسه و انگلستان به ديكتاتور سوريه را «ضروري» دانسته و بر حمايت خود از آن تأكيد كردند.

در اين بيانيه، آمده است: «ما سران جي 7 از كانادا، فرانسه، آلمان، ايتاليا، ژاپن، انگلستان، ايالات متحده و اتحادية اروپا، در محكوم‌كردن حملة شيميايي 7 آوريل در غوطة شرقي… با قوي‌ترين عبارات ممكن متحديم.

ما تماماً از همة تلاش‌هاي صورت‌گرفته توسط آمريكا، انگلستان و فرانسه براي تضعيف توانمندي تسليحات شيميايي رژيم اسد و جلوگيري از هرگونه استفاده از آن در آينده، آن‌چنان كه در اقدام (اين سه كشور) در 13آوريل نشان داده شد، حمايت مي‌كنيم».

بيانية سران هفت كشور بزرگ صنعتي ، مي‌افزايد: «استفاده از تسليحات شيميايي، نقض كنوانسيون تسليحات شيميايي است و تهديدي براي صلح و امنيت بين‌المللي به‌شمار مي‌رود. به‌كارگيري مكرر تسليحات شيميايي… توسط رژيم اسد، در گذشته توسط بازرسان مستقل بين‌المللي تأييد شده است. ما اين استراتژي عمدي را براي به وحشت‌انداختن مردم و وادار كردن آنها به تسليم محكوم مي‌كنيم».

سران جي هفت با تأكيد بر اينكه در اختيار داشتن تسليحات شيميايي توسط رژيم اسد طبق قطعنامة شوراي امنيت ممنوع است، مي‌افزايند: «ما همراه با هم عليه مصونيت براي كساني كه چنين تسليحاتي را در هر كجا، هر زمان و تحت هر شرايطي استفاده مي‌كنند، مي‌ايستيم. ما هم‌چنان به راه حل ديپلماتيك در جنگ سوريه متعهديم و… از تلاش‌هاي فرستادة ملل متحد در راستاي يك انتقال سياسي فراگير و معتبر طبق قطعنامة 2254 شوراي امنيت و بيانية ژنو، حمايت مي‌كنيم».