سخنرانی های مایک پنس و ترزا می و ادوارد فیلیپ در رابطه با تهاجم به دیکتاتور سوریه

سخنرانی های مایک پنس

مايك پنس معاون رئيس‌جمهور آمريكا دربارة حمله به ديكتاتور سوريه، گفت: «جمعه‌شب به فرمان رئيس‌جمهور (دونالد) ترامپ، ايالات متحده همراه با متحدانش فرانسه و انگلستان، حملات دقيقي را عليه برنامة تسليحات شيميايي ديكتاتور سوريه بشار اسد، انجام داد. ما در پاسخ به استفادة اسد از تسليحات شيميايي عليه غير نظاميان كه يك عمل وحشتناك است، اقدام كرديم…حملة (شيميايي اسد) وجدان جهان را وحشت‌زده و شوكه كرد…».

مايك پنس، اضافه كرد: «قواي مسلح ايالات متحده در حمله‌يي كه به گفته پرزيدنت ترامپ به‌نحوي عالي به اجرا درآمد، برنامة تسليحات شيميايي رژيم اسد را فلج كردند».

 

ادوارد فيليپ نخست‌وزير فرانسه طي سخناني در مجلس ملي اين كشور دربارة حملة به ديكتاتور سوريه، گفت: «اين عمليات موفقيت‌آميز بود و ما هر سه سايتي را كه هدف قرار گرفته بود، نابود كرديم… ما يك پيام قاطع، روشن و قوي فرستاديم».

وي اضافه كرد: «عمليات ما با حمايت گستردة بين‌المللي مواجه شد؛ هم از سوي متحدانمان و به‌خصوص آلمان… و هم از سوي سازمان‌هاي بزرگ بين‌المللي (هم‌چون) اتحادية اروپا، ناتو و شوراي همكاري خليج فارس».

 

ترزا مي نخست‌وزير انگلستان در سخنراني خود در پارلمان اين كشور، گفت: «حملات آمريكا، انگلستان و فرانسه به‌نحو قابل توجهي گسترده‌تر از اقدام ايالات متحده بعد از حملة (رژيم اسد) به خان شيخون درسال گذشته بود؛ (اين حملات) به‌طور مشخص بدين منظور طراحي شده بود كه تأثير گسترده‌تري بر توامندي و تمايل اين رژيم براي استفاده از تسليحات شيميايي داشته باشد».

وي تأكيد كرد: «يك حمايت گستردة بين‌المللي از اقدامي كه ما در پيش گرفتيم وجود دارد».

ترزا مي دربارة جنايت شيميايي اسد در دوما، گفت: «اين واقعيت كه چنين جنايتي مي‌تواند در جهان امروز ما به‌وقوع بپيوندد، لكة ننگي براي بشريت است».