سناتور باب كوركر:‌ پشتيباني رژیم ايران از شبه نظامیان حوثي، بسيار ويرانگر بوده است

سناتور باب كوركر:‌ پشتيباني رژیم ايران

جلسه استماع کمیته روابط خارجی سنای آمریکا که به بررسی موضوع یمن اختصاص داشت روز سه شنبه 28فروردین برگزار شد.

سناتور باب كوركر  که ریاست جلسه را بر عهده داشت گفت:‌ پشتيباني رژیم  ايران از شبه نظامیان حوثي، بسيار ويرانگر بوده است.

به مدت بيش از دو سال  شبه نظامیان حوثي موشكهاي توليد شده رژیم  ايران را  به   عربستان  سعودی شليك كرده است. 

سناتور رابرت منندز گفت: …. اثر انگشت رژیم ايران در همه فعاليتهاي تروريستي شبه نظامیان حوثی  یمن دیده می شود

 سفير ساترفيلد گفت: حمايت رژیم  ايران و فراهم كردن تسليحات پيچيده براي شبه نظامیان  حوثي هم اين جنگ و درد و رنج آن را تشديد ميكند و هم جاه طلبيهاي منطقه یی رژیم ايران را پيش مي برد.

شبه نظامیان  حوثي مكررا از موشكهاي بالستيك و تكنولوژي موشك كروز رژیم ایران  استفاده كردند.

رابرت كارم، Robert Karem دستيار وزير در امور امنيت بين المللي از وزارت دفاع گفت:يك راه حل سياسي براي جنگ يمن هرج و مرجي كه رژیم  ايران از آن سوء استفاده كرده تا برنامه شرورانه خود را پيش ببرد، را كاهش  خواهد داد.

با كمك رژیم ايران شبه نظامیان حوثي بيش از 100 موشك بالستيك و راكتهاي بي شماري به عربستان سعودي شليك كرده اند كه به سمت مراكز جمعتي اصلي و فرودگاههاي بين المللي، تأسيسات نظامي و زير ساختهاي نفتي هدايت شده بود. فقط در ماه گذشته شبه نظامیان حوثی بيش از 13 موشك بالستيك و موشكهاي برد بلند به عربستان سعودي شليك كردند.

من شما و همه اعضاي كميته را دعوت ميكنم تا از نمايشگاه اجناس رژیم ايران در پايگاه مشترك بازديد كنيد تا مستقيم موشكهاي بالستيك توليد شده رژیم ايران را ببينيد كه در نوامبر 2017 به فرودگاه بين المللي رياض شليك شد و همچنين مدارك ديگري از پشتيباني رژیم ايران از شبه نظامیان حوثی و تلاشهايش براي بي ثبات كردن منطقه را ببينيد.

يمن تبديل به يك زمين آزمايش براي فعاليتهاي شرورانه رژیم  ايران شده است. :  من واقعا اين را نيز ميگويم كه  رژیم ايران از ادامه يافتن جنگ بهره ميبرد. آنها به جنگ سوخت رساني مي كنند همانطور كه در سوريه و جاهاي ديگر ميكنند

سناتور باب كوركر:‌ پشتيباني رژیم ايران از شبه نظامیان حوثي، بسيار ويرانگر بوده است