فرانسه به دنبال پس گرفتن نشان لژیون دونور از دیکتاتور خونریز سوریه است

فرانسه به دنبال پس گرفتن نشان لژیون دونور

دفتر ریاست جمهوری فرانسه، اقدامات لازم را برای پس گرفتن نشان لژیون دونور از بشار اسد دیکتاتور خونریز سوریه را آغاز کرده است.  به گزارش رادیو بین المللی فرانسه این اقدام که در پی حملۀ نظامی به سوریه صورت می‌گیرد، در جهت هماهنگی و همگونی  موضع‌گیری‌های پاریس در قبال دمشق توصیف شده است.

بنا به این گزارش دو روز بعد از حمله آمریکا، فرانسه و انگلستان به رژیم سوریه، دفتر ریاست جمهوری فرانسه اعلام کرد که روند بازپس‌گیری نشان لژیون دونور از دیکتاتور خونریز  سوریه آغاز شده است. لژیون دونور عالی‌ترین نشان فرانسه است که توسط ناپلئون بناپارت ایجاد شد.

فرانسه به دنبال پس گرفتن نشان لژیون دونور از دیکتاتور خونریز سوریه است