فوت یک زندانی در زندان تهران بزرگ به علت رسیدگی نشدن

فوت یک زندانی در زندان تهران بزرگ به علت رسیدگی نشدن

یک زندانی به نام محمد بیگی ۵۰ ساله از زندانیان مالی تیپ ۲ زندان تهران بزرگ روز دوشنبه ۲۷ فروردین ۹۷ بر اثر بی توجهی دژخیمان زندان و جلوگیری از اعزام این زندانی به بیمارستان جان باخت.

محمد بیگی از یک هفته قبل بعلت بیماری ریوی حالش بد شد و در روزهای اخیر به وخامت گرائید

اما دژخیمان زندان نسبت به وضعیت خطرناک وی توجهی نکردند و از اعزام وی به بیمارستان خودداری کردند.

این زندانی یک هفته بود که مستمرا درخواست اعزام به بیمارستان داشت.

این زندانی حدود چهار ماه است که در زندان بوده و هنوز حکمش اعلام نشده بود.

فوت یک زندانی در زندان تهران بزرگ به علت رسیدگی نشدن