در خاطره روزها ۳۰فروردین ۱۳۹۷- ۱۹ آوریل

اندازه متن
Aa Aa

در خاطره روزها ۳۰فروردین ۱۳۹۷

 

درگذشت كاشف راديوم

درگذشت كاشف راديوم

۳۰فروردین-۱۹آوریل«۱۹۰۶ميلادي» درگذشت كاشف راديوم

دكتر «پيركوري» فيزيكدان فرانسوي در يك حادثه خياباني در۴۷سالگي در پاريس كشته شد.

وي به اتفاق همسرش ماري كوري در سال ۱۸۹۸ موفق به كشف راديوم و سپس پلونيوم شد .

جايزه نوبل فيزيك سال ۱۹۰۳به اين زوج دانشمند اعطا شد.

 

 

 

درگذشت داروين

درگذشت داروين

۳۰فروردین-۱۹آوریل«۱۸۸۲ميلادي» درگذشت داروين

چارلز داروين دانشمند و زيست شناس بزرگ در گذشت.

نظرية داروين در زمينة تكامل طبيعي كه در كتاب معروف «بنياد انواع» منتشر شد،

موجب تحول در دانش زيست شناسي و چگونگي پيدايش انواع جانوري شد.  

 

 

 

آغاز جنگهاي مذهبي در هندوستان

آغاز جنگهاي مذهبي در هندوستان

۳۰فروردین-۱۹آوریل«۱۶۳۲ميلادي» آغاز جنگهاي مذهبي در هندوستان

«شاه جهان» امپراتور تيموري هند دستور تخريب معابد هندوها را صادر كرد و با اين دستور،

آتش دشمني هندوها با مسلمانان شبه قاره را مشتعل كرد.

 

 

 

تاسيس اولين كتابخانة عمومي جهان

تاسيس اولين كتابخانة عمومي جهان

۳۰فروردین-۱۹آوریل«۳۳قبل از میلاد» تاسيس اولين كتابخانة عمومي جهان

نخستين كتابخانه عمومي در جهان كه هر باسوادي حق دسترسي به آن را داشت در شهر رم گشايش يافت.

ظرف ۵۰۹سال تعداد اين نوع كتابخانه ها در قلمرو روم به رقم ۲۶رسيد.

  پيش از رومي ها ، كتابخانه ها  در دسترس همگان نبود.

 

 

 

اولين ايستگاه فضايي جهان

اولين ايستگاه فضايي جهان

۳۰فروردین-۱۹آوریل«۱۹۷۱ميلادي» اولين ايستگاه فضايي جهان

نخستين ايستگاه فضايي به نام ساليوت- ۱ توسط دانشمندان شوروي در مدار زمين قرار گرفت.