در خاطره روزها ۳۱فروردین ۱۳۹۷- ۲۰ آوریل

اندازه متن
Aa Aa

در خاطره روزها ۳۱فروردین ۱۳۹۷

 

قيام شهرهاي خوزستان

قيام شهرهاي خوزستان

۳۱فروردین۱۳۹۴-۲۰آوریل قيام شهرهاي خوزستان

سراسر شهرهاي استان خوزستان شاهد قيام مردم اين استان عليه ظلم و ستم حكومت آخوندي بود.

اين قيام كه از روز ۲۶ فروردين در محله هايي از شهر اهواز بپا خاسته بود

تا روز ۳۱ فروردين به تمامي شهرهاي استان خوزستان سرايت كرد.

 

 

 

شكست اتريش از ناپلئون

شكست اتريش از ناپلئون

۳۱فروردین-۲۰آوریل«۱۸۰۹میلادی» شكست اتريش از ناپلئون

نيروهاي ارتش اتريش از نيروهاي ناپلئون در شهر باوير آلمان شكست خوردند

و اين شهر به تصرف ناپلئون درآمد.

 

 

 

استقلال بلژيك

استقلال بلژيك

۳۱فروردین-۲۰آوریل«۱۸۳۹میلادی» استقلال بلژيك

در سالهاي آخر قرن هجدهم فرانسويان بر بلژيك مسلط شده

و اين كشور را تحت قيمومت خود گرفتند. بلژيكي ها براي مقابله با تسلط فرانسويان

با هلند متحد شدند اما اين اتحاد دوام نياورد. سرانجام طبق معاهدة لندن بلژيك از فرانسه مستقل شد.

 

 

 

انتخاب دمكراتيك اردوان سوم

انتخاب دمكراتيك اردوان سوم

۳۱فروردین-۲۰آوریل«۹میلادی» انتخاب دمكراتيك اردوان سوم

مِهستان (سناي ايران) اردوان سوم كه تنها از جانب مادر به اشك یکم سردودمان

اشكانيان پيوند مي خورد به شاهي ايران برگزيد. انتخاب شاهان اشكاني لزوما وراثتي نبود،

راي اكثريت مِهستان شرط تعيين شاه بعدي بود.

 

 

 

ترور پونتياك رئيس قبايل سرخپوست

ترور پونتياك رئيس قبايل سرخپوست

۳۱فروردین-۲۰آوریل«۱۷۶۹میلادی» ترور پونتياك رئيس قبايل سرخپوست

«پونتياك» رئيس قبيله سرخپوستان «اوتاوا» قرباني توطئه انگليسي ها شد

كه بر شرق آمريكاي شمالي استيلاء داشتند و جان خود را از دست داد.

در آن زمان هنوز مهاجرنشينان انگلیسی استقلال نداشتند.

پونتياك پس از تشكيل اتحاديه اي از قبايل با نيروهاي انگليسي جنگيده و تلفات وارد ساخته بود.