در خاطره روزها ۲ ارديبهشت ۱۳۹۷- ۲۲ آوریل

اندازه متن
Aa Aa

 

در خاطره روزها ۲ ارديبهشت ۱۳۹۷

پيمان امنيتي

پيمان امنيتي

۲ ارديبهشت«۱۳۰۵خورشيدي»۲۲ آوریل پيمان امنيتي

ايران، تركيه و افغانستان يك پيمان امنيتي مشترك به امضاء رساندند.

اين اولين پيمان منطقه‌يي در تاريخ معاصر بود كه با هدايت يك كشور خارجي در اين منطقه بسته مي‌شد.

 

 

 

روزي براي كرة زمين

روزي براي كرة زمين

۲ ارديبهشت-۲۲ آوریل«۱۹۷۰ميلادي» روزي براي كرة زمين

سازمان ملل روز 22 آوريل  را به‌عنوان  « روز زمين»  نام گذاري كرد.

هدف اين نامگذاري، تشويق ساكنان زمين  به حفظ كره خود ازآلودگي‌ها وتاكيد بر اهميت آن است.

 

 

 

استفاده از سلاح شيميايي توسط آلمان

استفاده از سلاح شيميايي توسط آلمان

۲ ارديبهشت-۲۲ آوریل«۱۹۱۵ميلادي» استفاده از سلاح شيميايي توسط آلمان

در گرماگرم جنگ جهاني اول، ارتش آلمان اقدام به يك تهاجم با سلاح شيميايي

به نيروهاي فرانسوي در ايپرس بلژيك كرد. اين تهاجم كه با گاز سمي كلورين انجام گرفت

هزاران كشته از نيروهاي فرانسوي برجاي گذاشت.

 

 

 

تولد امانوئل کانت

تولد امانوئل کانت

۲ ارديبهشت-۲۲ آوریل«۱۷۲۴ميلادي» تولد امانوئل کانت

امانوئل كانت  انديشمند و فيلسوف آلماني در كالينينگراد به دنيا آمد.

«كانت» در اثر خود به نامِ ”صلح پايدار“ نوشت: اگر دمكراسي در يک جامعه تحقق يابد

خالق افرادي خواهد بود كه در نهايت دقت، و رعايتِ منطق و منافع ِجامعه، به تصميم گيري خواهند پرداخت.

 

 

 

درگذشت هنرمند برجسته موسيقي ايران

درگذشت هنرمند برجسته موسيقي ايران

۲ ارديبهشت ۱۳۸۶- ۲۲ آوریل درگذشت هنرمند برجسته موسيقي ايران

محمود محمودي خوانساري خواننده برجسته موسيقي ملي ايران درگذشت.

با روي كارآمدن رژيم خميني، وي به نشانة اعتراض،

انزوا گزيد و تاپايان عمر در تنهايي و فقر به سربرد.