در خاطره روزها ۴ ارديبهشت ۱۳۹۷- ۲۴ آوریل

اندازه متن
Aa Aa

 

در خاطره روزها ۴ ارديبهشت ۱۳۹۷

نخستين ماهوارة چين

نخستين ماهوارة چين

۴ ارديبهشت-۲۴ آوریل«۱۹۷۰ميلادي» نخستين ماهوارة چين

چين نخستين ماهواره خود را به فضا فرستاد. چون از اين ماهواره، آهنگ «خاور زمين خونين است» پخش مي شد،در تاريخ، موسوم به «دونگ فنگ هونگ» شده است.

 

 

 

 

آغاز جنگ هاي دو سالة روسيه و عثماني

آغاز جنگ هاي دو سالة روسيه و عثماني

۴ ارديبهشت-۲۴ آوریل«۱۸۷۷ميلادي» آغاز جنگ هاي دو سالة  روسيه و عثماني

روسها بهانة جنگ را نجات اسلاوهاي بالكان از سلطه عثماني عنوان كردند،

ولي هدف حقيقي روسيه، دستيابي به آبهاي گرم مديترانه بود.

 

 

 

قتل عام سرخپوستان

قتل عام سرخپوستان

۴ ارديبهشت-۲۴ آوریل«۱۸۶۳ميلادي» قتل عام سرخپوستان 

سرخپوستان تهاچاپي دركاليفرنيا،كه آن زمان جزء قلمرو مكزيك بود،  قتل عام  شدند.

در آن  كشتار، دست كم ۵۳ بومي آمريكايي،  جان خود را ازدست دادند.

 

 

 

نخستين روزنامة آمريكا

نخستين روزنامة آمريكا

۴ ارديبهشت-۲۴ آوریل«۱۷۰۴ميلادي» نخستين روزنامة آمريكا

نخستين روزنامه آمريكاي شمالي، در شهر بوستونِ ماساچوست، به نام «نيوز لِتِر» انتشار يافت.

 

 

 

سقوط تروا

سقوط تروا

۴ ارديبهشت-۲۴ آوریل«۱۱۸۴پيش از ميلاد » سقوط تروا

شهر تروا پس از  هفت سال  محاصره و طي يك عمليات فريب، سقوط كرد.

يونانيان با  ساختن يك اسب چوبي بزرگ  و قراردادن چند مرد مسلح درون آن، شهر «تروا» را مسخر و ويران ساختند