در خاطره روزها ۷اردیبهشت ۱۳۹۷- ۲۷ آوریل

اندازه متن
Aa Aa

در خاطره روزها ۷اردیبهشت ۱۳۹۷ 

 

خرابكاري استعماري

خرابكاري استعماري

۷ اردیبهشت«۱۳۳۰خورشيدي»۲۷ آوریل خرابكاري استعماري

همزمان با تهديد انگلستان و ساعاتي پيش از نخست وزير شدن دكتر مصدق،

انبار مهمات ارتش در فارس، منفجر شده و يك سوم كل اسلحه و مهمات ايران نابود گردید.

 

 

 

كودتا بعد از كودتا

كودتا بعد از كودتا

۷ اردیبهشت-۲۷ آوریل«۱۹۷۸ ميلادي» كودتا بعد از كودتا

حزب كمونيست افغانستان كودتا كرد و قدرت را به دست گرفت.

در جريان كودتا رهبر قبلي، محمد داوودخان کشته شد.

اين کودتا در هفت ثور سال ۱۳۵۷ با رهبری حزب دموکراتيک خلق افغانستان پيروز گرديد. داودخان به همراه ۳۰ نفر از اعضای فاميلش تير باران شدند.

 

 

 

اعدام موسوليني

اعدام موسوليني

۷ اردیبهشت-۲۷ آوریل«۱۹۴۵ ميلادي» اعدام موسوليني

پارتيزانهاي ايتاليايي، موسوليني را در حال فرار به آلمان، دستگير و اعدام كردند.

در سال‌های ميان دو جنگ جهانی موسولينی که فرزند يک آهنگر بود و در حين جنگ جهانی اول به درجه استواری نايل آمده بود، از نارضايتی مردم ايتاليا استفاده کرد و حزب فاشيسم را تشکيل داد.

 

 

 

اشغال تبريز

اشغال تبريز

۷ اردیبهشت-۲۷ آوریل«۱۹۰۹ ميلادي» اشغال تبريز

مردم‌ تبريز در برابر محمدعلي‌ شاه‌ پايداري‌ كردند. مقاومت‌ مردم‌ تبريز، ۹ ماه‌ به‌ درازا كشيد.

محمدعلي‌ شاه‌ نتوانست‌ پايمردي‌ تبريز به‌ پيشوايي‌ ستارخان‌ و باقرخان‌ را درهم‌ شكند، روسيه‌ به‌ بهانه‌ي‌ حفظ جان‌ اتباع‌ خود، نيرو به‌ تبريزفرستاد و تبريز را اشغال‌ كرد

 

 

 

انحلال مجلس دورهّ 17

انحلال مجلس دورهّ ۱۷

۷ اردیبهشت«۱۳۳۱خورشيدي»۲۷ آوریل انحلال مجلس دورهّ ۱۷

شاه مجلس هفدهم را گشود، ولي دكتر مصدق نخست وزير وقت كه به تخلف در انتخابات اعتراض داشت در مراسم افتتاح مجلس شركت نكرد. مصدق اين دورهي مجلس را در يک همه‌پرسی منحل کرد.