در خاطره روزها ۱۰ اردیبهشت خورشیدی- ۳۰ آوریل میلادی

اندازه متن
Aa Aa

در خاطره روزها ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۷

 

درگذشت محمود غزنوي

درگذشت محمود غزنوي

۱۰ اردیبهشت-۳۰آوریل«۱۰۳۰ميلادي» درگذشت محمود غزنوي

«محمود غزنوي» كه غارت و قتل مردم را با نام اسلام انجام ميداد، در شهر غزنه نزديكي كابل درگذشت.

فردوسي و ابوريحان بيروني در زمان وي مي‌زيستند. ابوعلي سينا نيز براي گريز از جنايات وي به آل بويه و آل زيار پناهنده شد.

 

 

فتح سايگون و پايان جنگ ويتنام

فتح سايگون و پايان جنگ ويتنام

۱۰اردیبهشت-۳۰آوریل«۱۹۷۵ميلادي» فتح سايگون و پايان جنگ ويتنام

با فتح سايگون توسط رزمندگان ويتكنگ رژيم «وان تيو» درجنوب ويتنام، سقوط كرد.

يك سال بعد با انتخابات عمومي، «جمهوري سوسياليستي ويتنام» رسميت يافت و اين كشور كه سالها به شمالي و جنوبي تقسيم شده بود، وحدت يافت.

 

 

درگذشت ژان ژاك بارتلمي

درگذشت ژان ژاك بارتلمي

۱۰اردیبهشت-۳۰آوریل«۱۷۹۵ميلادي» درگذشت ژان ژاك بارتلمي

«آبه ژان ژاك بارتلمي» تاريخ نويس و از مشهورترين دانشمندان باستان شناس بود كه آثار عتيقه بسياري را گردآوري كرد.

وي به كمك همين آثار كشف شده توانست الفباي زبان فنيقي را كشف كند و ثابت كردكه آثار كشف شده متعلق به تمدن فنيقيهاست.

 

 

سوگند جورج واشنگتن

سوگند جورج واشنگتن

۱۰اردیبهشت-۳۰آوریل«۱۷۹۵ميلادي» سوگند جورج واشنگتن

ژنرال «جورج واشنگتن» در بالكن ساختمان فدرال در خيابان «وال استريت» شهر نيويورك به گونهيي كه مردم او را ببينند سوگند وفاداري به قانون اساسي و ملت ياد كرد و نخستين رئيس جمهور فدراسيون شد.

 

 

قتل ناصرالدين شاه قاجار

قتل ناصرالدين شاه قاجار

۱۰اردیبهشت «۱۲۷۵شمسي »۳۰آوریل قتل ناصرالدين شاه قاجار

 «ناصرالدين شاه قاجار» چهارمين پادشاه مستبد قاجاريه ۴۹سال بر ايران سلطنت كرد.

زماني كه شاه تصميم داشت پنجاهمين سال سلطنتش را جشن بگيرد، ميرزا رضا كرماني در شهر ري با شليك چند گلوله به زندگي او پايان داد.